LỜI KINH CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
Lm. Nguyên Lễ


1/ Cúi lạy Ngài xin mở cho con đôi mắt thấy tình Ngài diệu kỳ chan chứa mọi nơi. Con mù lòa bên vệ đường hành khất, nguyện thương con để con thấy mặt Ngài.

ĐK. Xin ngài thương phù trì đỡ nâng hoài, giữa đường đời ngập tràn bao là chông gai. Cho đời con một lòng bước theo Ngài và trở nên chứng nhân tình yêu Ngài.

2/ Cúi lạy Ngài xin mở tai con hướng tới tiếng mọi người khẩn cầu than khóc, Ngài ơi! Trong cuộc đời ai tủi sầu cần nói, để con nghe và chia sớt từng lời.

3/ Cúi lạy Ngài xin mở đôi tay con với tiếng mọi thời chỉ toàn ôm giữ mà thôi. Trên đường đời có bao người nghèo đói, dạy con vui vẻ chia với mọi người

4/ Cúi lạy Ngài cho bàn chân con vững chãi đến mọi miền loan truyền Thiên Chúa tình yêu. Dẫu đường đời bao gập ghềnh hiểm nguy, Ngài bên con này con có sợ gì.