HÃY RA KHƠI
Lm. Nguyên Lễ


1/ Hãy ra khơi Lời Chúa đang kêu mời, hãy ra khơi loan truyền Phúc âm mọi nơi. Dù biển đời hiểm nguy sóng gió chẳng ngơi, trông cậy nơi Chúa chở che đỡ nâng không rời.

ĐK. Nay con xin đáp lời Ngài đã bao năm kêu mời, con đi theo Chúa vào đời loan truyền niềm tin mới, trong muôn dân thắm nụ cười tin nhận ơn cứu rỗi, xin ban cho con suốt cuộc đời trung thành theo Chúa thôi.

2/ Chúa sai con đi về khắp nơi mọi miền, báo Tin vui nhân loại sẽ luôn bình yên, nhờ một lòng thực thi tiếng Chúa nhủ khuyên, tôn thờ thiên Chúa và luôn mến thương anh em .

3/ Hãy an tâm đi làm chứng nhân Tin Mừng, dẫu quanh ta muôn vàn khó khăn hiểm nguy, vì từng ngày đời ta có Chúa cùng đi, nương tựa nơi Chúa hiểm nguy khó khăn lo gì

4/ Vững tin nơi danh Ngài đến muôn muôn đời, mãi thương con ban nguồn phúc ân chẳng vơi, ngày lại ngày dìu đưa con tới mọi nơi, loan truyền danh Chúa và nên muối men cho đời.