KHÚC DÂN CA ĐỜI CON
Lm. Nguyên Lễ


1/ Đời con một khúc dân ca ngợi ca ơn Chúa bao la đất trời. Gọi con từ giữa muôn người, ban nguồn ơn thánh cho đời hỷ hoan.

ĐK: Nguyện Ngài khứng ban ngàn muôn phúc lành, giúp con trung thành để nên nhân chứng tình yêu, và nên hy lễ toàn thiêu mong đáp lại mối tình Ngài yêu.

2/ Ngài yêu dìu bước con lên dù con yếu đuối bao phen lỗi lầm, dù con tội lỗi vô ngần, nhưng tình yêu Chúa muôn phần nhiều hơn.

3/ Trần gian dù lắm xa hoa lòng con đoan hứa không xa bước Ngài, nhiệt tâm truyền giáo bao ngày, đem tình yêu Chúa đong đầy trần gian.