CHỈ CÓ CHÚA
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


1. Chỉ có Chúa, chỉ có Chúa! Đời con hoa thắm tươi màu. Chỉ có Chúa và với Chúa đời con hạnh phúc dài lâu. Chỉ có Chúa và với Chúa, gió mưa bão giông rồi qua, tháng năm nắng lên chan hòa, đất trời hát bài tình ca, bước chân người sẽ nở ngàn hoa. Chúa thương che chở con mỗi ngày Chúa thương giữ gìn con tháng năm. Tình Cha trải rộng mênh mông, luôn trào tuôn sức sống. Có Cha đỡ nâng đời con, xá chi lấp biển dời non. Có Cha sớt chia đời con, có chi sướng vui nhiều hơn.

2. Chỉ có Chúa, chỉ có Chúa! Đời con se kết mộng lành. Chỉ có Chúa và với Chúa đời con cây lá trổ bông. Chỉ có Chúa và với Chúa bóng đêm tối tăm dần tan nắng mai sáng tươi ngập tràn cho người hết còn thở than sẽ không còn những chuyện hợp tan. Chúa ơi! Như gà con có mẹ có Cha ấp ủ con sớm khuya. Vì con nhỏ dại ngây thơ xin ủ con dưới cánh. Cánh tay Chúa vươn quyền uy, vững tin bước con sợ chi. Náu trong cánh tay quyền uy giúp con thoát bao hiểm nguy.