CHUÔNG CHIỀU
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


1. Nắng phai màu hoàng hôn dần im lắng, nghe tiếng chuông rộn rã trong lòng. Nghe tiếng chuông thôi thúc trong hồn, nhìn lên Cha quên hết sầu buồn.

ĐK. Khi chiều về lạy Chúa con đây! Trên giòng đời còn mãi loay hoay. Bao nhọc nhằn làm mắt môi cay, khi lặng nhìn ngày mai chưa thấy. Xin Ngài là đường tới tương lai, cho phận người còn mãi nguôi ngoai. Mong được Ngài bồng bế trên tay, khi chiều về nặng trĩu đôi vai.

2. Tiếng chuông trầm lắng chiều tím linh hồn. Xin Chúa thương tình đến ở cùng con. Hãy ở cùng con trong lúc lao nhọc. Cho con nụ cười để con vui sống.