LÊNH ĐÊNH PHẬN NGƯỜI
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


1. Con là chiếc lá khô trôi trên giòng đời rộng. Con là chiếc lá khô bay theo từng cơn gió. Con là chiếc lá khô cuốn mãi theo giòng đời. Con là chiếc lá khô xoay tít trong mù khơi.

ĐK. Xin Ngài làm cơn gió cuốn đời con chơi vơi. Xin Ngài là nguồn cội hướng đời con trôi xuôi. Xin Ngài làm con sóng cho đời con biển rộng. Xin Ngài làm bến sông để đời con neo buông.

2. Con hạt cát tí teo theo mưa giòng đời đổ. Con hạt cát tí teo bay trong trời giông gió. Con hạt cát tí teo bão cuốn tung mịt mù. Con hạt cát tí teo xoay tít trong đìu hiu.

3. Con tựa như áng mây trôi trong trời miệt mài. Con tựa như áng mây trôi trong trời phiêu lãng. Con tựa như áng mây có lúc tan rồi hợp. Con tựa như áng mây trong cát bụi trần ai.