CHÚC TỤNG CHÚA
Lm. Nguyễn Duy

ĐK: Về đây muôn người, về đây chung tiếng ngợi ca muôn đời, hát khen Chúa trời. Về đây muôn người, về đây dâng tiếng hợp hoan, cảm tạ, tạ ơn Thiên Chúa.

1. Hãy mau quỳ gối tôn thờ. Hãy vang cung đàn tiếng hát. Chúc vinh tình Ngài vô biên. Chúc khen tình Ngài muôn niên.

2. Núi cao nào hãy nghiêng mình. Biẻn xanh ca hòa tiếng sóng. Kính tôn phụng thờ Thiên Chúa. Chúc khen tình Ngài chan chứa.

3. Chúa ta là Đấng cao trọng. Chúng ta sấp mình tôn kính. Chúng ta là thần dân Chúa. Chúng ta đều thuộc về Chúa.