LẠY MẸ KHOAN NHÂN
Hoài Đức


1. Lậy Mẹ khoan nhân! Con kêu khẩn Mẹ sớm chiều. Mong Trái Tim Mẹ hằng thương che chở con. Xin Mẹ nhân lành giúp con trên đường thế cheo leo. Con dâng mình trong tay Mẹ trót cả xác hồn.

2. Lậy Mẹ khoan nhân! Mẹ khuyên nhủ con ân cần. Chăm chỉ siêng năng lần hạt Mân Côi luôn. Đây chuỗi Kính Mừng sáng tươi kết thành bó hoa xuân. Con dâng Mẹ mong an ủi Mẹ khỏi u buồn.

3. Lậy Mẹ khoan nhân! Mẹ khuyên nhủ con dâng mình, Tôn kính Trái Tim và chịu lễ siêng năng. Con sẽ đền tạ Trái Tim, đau khổ quyết hy sinh. Thay bao người đang mê mải thanh sắc, bạc vàng.

ĐK. Ôi Mẫu thân! con trông cậy suốt đời. Hãy xót thương! Vì ngoài Mẹ ra, thì nào con biết trông ai? Mẹ hãy lắng nghe lời hèn con đêm ngày van nài. Mong lúc tàn cõi đời. Dựa bên Trái Tim Mẹ yêu thương.