LẠY MẸ MARIA
Hoài Đức & Duy Ân Mai


Đk. Lậy Mẹ Ma - ri - a! Mẹ khiết trinh! Đẹp hơn muôn cánh huệ tươi xinh. Lậy Mẹ Ma - ri - a, Mẹ Thiên Chúa! Chúng con dâng tình yêu chân thành.

1. Ma - ri - a Mẹ là Mẹ chí nhân! Mẹ chở che hồn xác con đã bao lần. Ma - ri - a, Mẹ Nữ Vương Bình An, Sống bên Mẹ vượt chuỗi ngày thế gian.

2. Ma - ri - a, Tội truyền không nhiễm vương! Mẹ chở che hồn xác con lấm bụi đường. Ma - ri - a, rực rỡ muôn hào quang, Cánh hoa lòng đượm thắm ngàn sắc hương.