MẸ DIỄM LỆ
Nhạc: Hoài Đức; Lời: Minh Hải


Duo: Ma - ri - a! Ma - ri - a! Linh hồn con chúc tụng: Bà trọng vọng, Bà cao cả, Bà tươi đẹp, Bà diễm lệ quá! (Bà tươi đẹp, Bà diễm lệ quá!)
Solo: Bà từ thuở đầu thai, Không hề vương bóng tội, Bà từ thuở sơ khai, Thiên Chúa hằng theo dõi.
Duo: Năm xưa, đại hồng thủy Tràn ngập khắp năm Châu, Thiên Chúa khiến bồ câu Tìm đất sạch đỗ nghỉ
Solo: Trong đất thánh đồng trinh Bồ câu Chúa hoạt động, Trong đất ấy nẩy mầm, Đấng giải thoát chúng sinh.
Duo: Sa - lem thật vinh dự, Đón chào ở người nữ, Đấng đem lại hân hoan Cho thành Thánh hoang tàn.
Solo: Trên mái Thánh lạnh lùng, Đôi tay Mẹ nặng chĩu, Ôm sầu mãi cõi lòng, Cả vũ trụ tàn héo.
Duo: Một giọt nước mắt Mẹ, Hòa cùng máu thánh con, Cứu thoát muôn thế hệ, Ôi Mẹ Thánh diễm lệ, Ôi Mẹ Thánh diễm lệ.