THÂN MẪU (Ý CA VỊNH 132)
Hoài Đức - Hải Ánh


1. Thân Mẫu Con Vua Trời. Nhìn chúng con tội lỗi, Tim thánh Mẹ nào nguôi Tình con cái, Mẹ ôi!

2. Trăng sáng soi giữa trời, Vừng ánh dương ngợp chói, Thua vẻ đẹp Mẹ tôi, Nguồn ánh sáng đời tôi.

3. Giông tố trên đường đời, Thuyền chúng con lạc lối, Xin dắt con, Mẹ ôi! Về tới bến nghỉ ngơi.

Đk. Ôi Ma - ri - a! cứu tinh của đời. Nhân dân hoan ca tiếng vang muôn trời. Ôi Ma - ri - a! đuốc thiêng soi lối, Thiên đàng đưa tới, chung một nguồn an vui.