TIẾN HOA NĂM SẮC
Hoài Đức


ĐK1. Nay đoàn con nhi nữ mọn hèn. Quỳ trước tòa vàng thành tâm dâng tiến. Tiến hoa năm sắc lên cùng Đức Mẹ nhân hiền và dâng lời ca hát ngợi khen.

1. Kính dâng lên tòa Hoa Xanh chỉ lòng Đức Mẹ nhân ái khiêm nhường dịu dàng. Đầy ơn Chúa Cả Mẹ Chúa Thiên Đàng. Cúi xin Đức Mẹ cho chúng con lòng khiêm nhường bác ái, mến Chúa yêu người, Đầy ơn Thánh sủng giữ đạo trọn đời.

ĐK2. Xin Mẹ thương đến chúng con này. Quỳ trước tòa vàng cầu xin tha thiết. Thiết tha dâng kính đôi lời chúc tụng Mẹ hiền. Nguyện xin Mẹ thương giúp đoàn con.

2. Kính dâng hoa Hồng nhiệm thay Hoa Hồng chỉ mẫu Máu Thánh Con Một Chúa Trời, Và con Đức Mẹ xuống thế chuộc đời. Cúi xin Đức Mẹ cho chúng con niềm tin thờ tôn kính Con Mẹ nhân hiền. Đã dâng máu đỏ cứu chuộc dân hèn.

ĐK1-2. Mẹ ơi! Xin thương đoàn con dại. Con cúi đầu bái lậy.

3. Kính dâng lên tòa Hoa Trắng. Chỉ lòng Đức Mẹ trinh khiết thanh sạch trọn đời. Tội nguyên không bợn, xứng Mẹ Chúa Trời. Cúi xin Đức Mẹ cho chúng on lòng thanh sạch trong trắng, tội lỗi xin từ. Làm tôi Chúa Cả chống trả ba thù.

4. Kính dâng lên tòa Hoa Tím. Chỉ lòng Đức Mẹ giây phút vâng mệnh Chúa Trời, Đành dâng Con Một cứu chuộc loài người. Cúi xin Đức Mẹ cho chúng con lòng vui mừng chịu khó, vâng ý Chúa Trời. Đền bao giống tội đã phạm đến Người.

ĐK3-4. Mẹ ơi! Xin thương đoàn con dại. Con cúi đầu bái lậy.

5. Kính dâng Hoa Vàng tươi sắc, Chỉ lòng Đức Mẹ yêu mến Thiên Chúa hết tình, Ngày nay vinh hiển Nữ Vương Thiên Đình. Cúi xin Đức Mẹ cho chúng con lòng vững vàng chắc chắn! trông cậy trọn đời, Ngày sau phúc hưởng với Mẹ trên Trời.

ĐK5. Mẹ ôi! Xin thương đoàn con dại. Con cúi đầu bái lậy.

(Đoạn kết, đồng ca) Chúng í con nay i ì mọn hèn ngây thơ Mọn i hèn ngây thơ i i í i i ì. Lấy hết lòng cảm mến. Mẹ nhân từ í ì i Dâng í lời ca cùng với năm mầu hoa í ì i Con trông nhờ Trông Đức Mẹ nhận lấy tấm lòng ứ ư, i i í i i Lòng chân thành tha thiết í i. Mẹ ôi! Xin rủ thương! Mẹ săn sóc con í i ì í i i hèn. Ban cho lòng sốt mến í phụng ì í i i thờ Chúa Cả í i hằng ngày. Ban i cho lòng kính mến Đức Mẹ hết đời i nay í i i i í. Đến đời sau được hưởng phúc i muôn vàn i i i i i .