NỖI ĐAU CỦA MẸ
Hương Đan


1. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của Mẹ. Lần theo bước con yêu trên đường Thánh Giá. Mà nghe nát tan nát tan cõi lòng. Mẹ hiệp thông với Con với người Con yêu.

Đk. Con xin cùng với Mẹ đi trọn con đường Thánh Giá. Dù đời bao chông gai sớm chiều gian lao vất vả. Con xin cùng với Mẹ đi trọn con đường Thánh Giá. Nguyện theo gương Giê - Su chu toàn thánh ý của Cha.

2. Mẹ đứng bên người Con dưới chân thập hình. Nhìn Con dấu yêu một lần cuối. Lăng nghe tiếng Con trối trăn đôi lời Và Mẹ luôn khắc ghi những lời Con yêu.

3. Mẹ hiến dâng người Con quý yêu của Mẹ. Một chiều tím đau thương trên đồi hy tế. Mẹ lặng gẫm suy ý Cha nhiệm mầu. Mẹ hiệp thông với Con thưa lời Xin Vâng.