TÌNH TRỜI CƠN MƯA
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


ĐK. Mở tim con cho giòng tình chảy về xuôi, mở tim con cho giòng tình lênh láng đời. Tim con mong chờ, hồn con héo khô, mong ơn thiêng đổ đời thôi ngẩn ngơ! Bát ngát cơn mưa đầu mùa.

1. Như Ngài làm mưa đổ trên ruộng đồng bạn khô, xin Ngài làm cơn mưa trên đời con đá trơ. Xin Ngài làm mưa đổ, xin Ngài làm sương phủ một cõi yêu thương mịt mù.

2. Xin Ngài nguồn thánh thiện cho cuộc đời bình yên, xin Ngài nguồn ơn thiêng cho đời giông bão êm. Xin tình trời tuôn đổ trên mảnh hồn bé nhỏ hạnh phúc ơn riêng từng mùa.