TÌNH CHÚA YÊU CON
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


ĐK. Tình Chúa yêu con mỏi cánh chim bay chân trời xa xa vời. Tình Chúa yêu con ngàn sóng lênh đênh trên biển xanh bát ngát. Tình Chúa yêu con giòng thác tuôn rơi không một ngày nghỉ ngơi. Tình Chúa yêu con làn gió xuân sang mang niềm vui chứa chan.

1. Lấy gì đền đáp Chúa ơi! Tình đó trong con một đời, một cõi yêu thương vời vợi. Lấy gì đền đáp Chúa ơi! Tình đó theo con mọi nơi, một cõi yêu thương ngàn đời.

2. Rót tràn từng chén phúc ân, đổ xuống trên con vạn lần, vì Chúa yêu không ngại ngần. Lấy gì đền đáp xứng cân, vì dẫu con thân phàm nhân, tình Chúa cho con dự phần.

3. Quyết lòng mở ngõ trái tim, để biết yêu thương cuộc đời, và hiến thân cho mọi người. Quyết lòng theo Chúa Chúa ơi! Từng bước thênh thang niềm vui, vì biết yêu thương phận người.