XIN DÂNG LÊN
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


1. Chân lấm tay bùn mồ hôi lã chã, đây những lao công của con nơi nương đồng. Dâng Chúa nhân hiền giọt mồ hôi trên má, như một chút nước pha trong rượu nồng.

ĐK. Xin dâng lên Ngài của lễ này là tình yêu con mang trong cuộc sống, là niềm tin con gieo như hạt giống trên từng luống đời qua từng năm tháng chông gai.

2. Bao tháng năm dài dầm mưa dãi nắng, bao gánh lo âu nặng trĩu đôi vai gầy. Dâng Chúa nhân hiền từng buồn vui cay đắng, như một tấm bánh con dâng lên Ngài.