CHÚA Ở VỚI CON
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


1. Chúa ở với con giữa cơn hiểm nghèo, núi lở đất rung cũng không mềm lòng, sóng cả bão giông có chi hãi hùng. Chúa là nơi ẩn náu giữa cơn hiểm nghèo.

ĐK. Hãy đến mà xem công trình tay Chúa làm nên: Non cao biển rộng, sông sâu thác ngàn. Bàn tay uy dũng khắp trên địa hoàn.

2. Chúa ở với con sống vui từng ngày, bước nhỏ bước to bước đi miệt mài. Chúa ở với con xá chi đường dài. Chúa là nơi bến đỗ, hướng đi cho cuộc đời.

3. Chúa ở với con thắp lên nụ cười, nắng nở sáng vui, nắng thơm bầu trời. Chúa ở với con sóng vang lòng người. Chúa là nguồn hạnh phúc, chốn yên vui ngàn đời.