DÂNG NGÀY
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1/ Xin cho ngày hôm nay nên một ngày đầy ánh sáng. Xin cho ngày hôm nay một ngày đầy nắng ấm. Xin cho ngày hôm nay một ngày nhiều hạnh phúc. Xin cho ngày hôm nay một ngày nhiều niềm vui.

ĐK. Xin giúp con thành muối đất ướp mặn cõi nhân gian. Xin giúp con thành ánh sáng soi chiếu khắp nhân trần

2/ Xin cho ngày hôm nay nên một ngày được chúc phúc. Xin cho ngày hôm nay một ngày nhiều phúc đức. Xin cho ngày hôm nay một ngày tràn ơn thánh. Xin cho ngày hôm nay một ngày phủ hồng ân

3/ Xin cho ngày hôm nay nên một ngày được Chúa đến. Xin cho ngày hôm nay một ngày được thánh hiến. Xin cho ngày hôm nay một ngày ở trong Chúa. Xin cho ngày hôm nay một ngày đầy bình an