KHÓI HƯƠNG CHÂN TÌNH
Viết Chung


1. Đây khói hương chân tình cung kính, xin tiến dâng với trọn niềm tin. Đây khói hương tỏ hết tấm lòng hiếu trung. Lạy Chúa xin Ngài đoái nhìn lễ hèn của thế trần.

ĐK. Hiến lễ thành tín (hiến lễ thành tín) cúc cung bái lạy (bái lạy). Hiến lễ trìu mến (hiến lễ trìu mến) phó dâng trông cậy (trông cậy). Là đây khói hương tràn đầy dịu thơm vấn vương tòa Ngài. Như tình yêu sắt son (khấn nguyện) nguyện chẳng đổi thay (nguyện chẳng đổi thay).

2. Đây khói hương êm đềm lưu luyến theo tiếng ca rung động nhịp tim. Đây khói hương thỏa nỗi vui buồn thế nhân. Từng bước vinh nhục thăng trầm khấn nguyện xin Chúa nhận.

3. Theo bước chân tâm hồn phơi phới, dâng nén hương khói trầm nhẹ bay. Trong niềm tin vàng đá không hề chuyển lay. Thành kính mang trọn kiếp người Chúa rủ thương đoái hoài.