CHÚA LÀ NGUỒN SỨC SỐNG
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


1. Đời con nước chảy đôi bờ nước chảy đôi bờ. Tình Cha như con nước mang phù sa, như con nước mang phù sa, tưới ngập ruộng đồng mênh mông, cho cây lúa mau trổ bông.

ĐK. Chúa là mạch sống tràn dâng nguồn lũ hồng ân đổ xuống đời con sức thiêng nhiệm mầu. Tình Cha nguồn sống dạt dào, như giòng sữa thơm ngọt ngào nuôi đời con khôn lớn mau.

2. Đời con mấy nẻo quan hà mấy nẻo quan hà. Tìm Cha con thao thức trên đường xa, con thao thức đi tìm Cha. Đất trời biển rộng bao la, tim con mãi mong tìm Cha.

3. Lòng con chớp bể mưa nguồn, chớp bể mưa nguồn. Cậy trông ơn trên Chúa luôn chở che qua cơn bão giông cuồng mê, Chúa là thạch động chở che qua cơn bão giông cuồng mê.