CỦA LỄ CON DÂNG

1. Của lễ con dâng là vâng lời cha mẹ của con. Của lễ con dâng là yêu thương bạn bè lối xóm. Trong hồn nhiên thật thà, trong tình thương ngoan hiền xin Chúa nhận của lễ con dâng.

ĐK. Trên đôi tay ngọc ngà xin đơn sơ làm đầu đoàn con cùng dâng tiến. Trên đôi môi nụ hồng với tiếng hát ngọt mềm chân thành cùng tiến dâng lên.

2. Của lễ con dâng là nghe lời khuyên của thầy cô. Của lễ con dâng là chăm ngoan học hành ghi chép. Trong hồn nhiên thật thà, trong tình thương ngoan hiền xin Chúa nhận của lễ con dâng.