DÂNG BÔNG HOA NHỎ
Lm. Kim Long


1. Con hái những bông hoa nhỏ những bông hoa đẹp khôn ví, cung kính đến bên máng cỏ mà dâng lên Chúa Hài Nhi.

ĐK. Xin hòa tiếng ầu ơ với Mẹ Chúa đang ru hời. Xin Chúa cứ ngủ cứ mơ, mơ nhiều mộng thắm cho đời.

2. Con hái những bông hoa nhỏ trắng tinh như hồn con đó, thơm ngát cánh hoa mới nở tình thơ mong Chúa nhận cho.

3. Con hái những bông hoa nhỏ những tin yêu và thương nhớ, đan kết với bao sướng khổ và bao mơ ước tuổi thơ.

4. Con hái những bông hoa nhỏ những câu kinh hồi nguy khó, xin Chúa khiến ai nhắc nhở: Ngài luôn nâng đỡ, đừng lo.