Xin mọi người tìm giúp bài có câu đầu:
Như Phêrô kia mà còn ư chối Chúa đó Chúa ơi, phương chi con đây đã nhiều phen...
ĐK: Lạy Thầy cho con thêm chút xíu đức tin, để con không khi nao...

Bài này đã được tác giả Lm. Phương Anh xác nhận ngài là tác giả nhưng hiện nay ngài không còn giữ nữa, ngài cho biết có thể tìm được bài này ở các ca đoàn vùng Nha Trang. Vậy ACE nào biết xin giúp đỡ

Cảm ơn trước

View more the latest threads: