LỄ DÂNG CUỘC ĐỜI
Viết Chung

1. Tâm hồn con hỉ hoan với tiếng đàn dệt câu hát thênh thang. Dâng về trước Thánh Nhan nỗi niềm tin yêu chứa chan.

ĐK. Đời con tựa như bánh thơm, cùng men rượu thanh tân, hóa thành lễ dâng chân tình, nguyện xin Cha đoái nhận.

2. Hương trầm man mác bay với ánh đèn và hoa lá xinh tươi. Quây quần quanh chốn đây, trải bày tâm tư ngất say.