HƯƠNG NGUYỆN TÌNH YÊU
Lm. Ân Đức


ĐK. Ôi ngọt ngào ôi hồng ân. Ôi sức mạnh là của tình yêu, sức mạnh là của tình yêu. (Làm sao Đấng cao cả như Ngài) Đấng cao cả như Ngài (lại trở nên một trong chúng con) laị trở nên một trong chúng con. (Phải chăng) phải chăng vì tình yêu, một tình yêu của một vị Thiên Chúa. Tình yêu quên mình quên địa vị cao quí, một tình yêu tràn giàu lòng thương xót từ nhân. Tình yêu chan hòa, một tình yêu thiết tha mặn mà.

1. Ôi! Ngài yêu con biết bao lạy Chúa Trời con. Tình yêu của con Ngài yêu con biết bao, vì chẳng quên con không đành quên con. Dù ở đâu Chúa vẫn nâng đỡ con, dù nơi đâu Chúa vẫn cứu trợ con bằng bàn tay uy quyền của Chúa. Suốt đời con muốn ca khen những hồng ân của Chúa lạy Chúa Trời con.

2. Ôi! Thật nhiệm mầu biết bao Ngài đến cùng con. Ngài kiếm tìm con thật nhiệm mầu biết bao, Ngài quá thương con vô vàn yêu con. Dù con đây con người có là chi, dù con đây con chẳng đáng là chi Ngài mặc cho ân huệ cao quí. Suốt đời con sẽ ca khen những kỳ công của Chúa lạy Chúa Trời con.