HƯƠNG TÌNH THẬP GIÁ
Lm. Ân Đức


ĐK. Ôi Giê-su dấu chân Ngài tỏa ngát hương thơm, bước chân Ngài tỏa sáng trên đường. Muôn người hân hoan theo sau Ngài dõi bước say hương tình giao ước tiến về trời cao có Ngài là mẫu gương.

1. Nhìn lên Thập giá Chúa Giê-su tự hiến chết thay cho trần gian máu cứu độ chứa chan. Nhìn lên chiêm ngắm Chúa Giê-su tình yêu lễ hy sinh toàn thiêu vâng phục cho đến chết.

2. Nhìn lên Thập giá lắng nghe câu tình ca Chúa thương yêu người ta mãi mãi còn thiết tha. Nhìn lên chiêm ngắm Chúa giang tay chờ mong tiếng xin vâng đoàn con đáp lại tình yêu Chúa.

3. Đường đi Thập giá tới vinh quang phục sinh sáng lên trong niềm tin Nước Chúa ngự hiển vinh. Đoàn con say mến bước đi không từ nan với sức thiêng Ngài ban vui cuộc đời dâng hiến.