LỄ DÂNG TUỔI XUÂN
Viết Chung


ĐK. Con dâng lên Ngài tình yêu của tuổi xuân, con dâng lên Ngài trái tim bao nồng nàn, hòa vào rượu thơm, hiệp cùng bánh miến, như lễ trinh nguyên dám mong Ngài chấp nhận.

1. Này hồn và xác thân, nguyện trở thành chứng nhân, một đời truyền rao Tin Mừng cứu rỗi cho trần gian.

2. Lòng thành đầy mến tin, trọn vẹn là hiến dâng, nguyện tìm hạnh phúc muôn đời nơi Đấng đã Phục sinh.