MÙA XUÂN MARIA
Viết Chung


1. Mẹ là mùa xuân, mùa xuân hương sắc vẹn tuyền. Suối vô ưu từ tâm, nguồn ân đức cao dâng. Mẹ là sự sống, sự sống lành thánh vô biên, Chú yêu thương đã chọn từ cõi mênh mông.

ĐK. Mùa xuân Ma-ri-a, mùa xuân Ma-ri-a, mùa xuân bao dung tình ý, mùa xuân yêu thương trần thế. Chúng con xin ca ngợi Mẹ thánh đức, thánh đức bao la.

2. Mẹ là mùa xuân, mùa xuân cứu thế huy hoàng. Nở bông hoa toàn năng giải thoát cõi dương gian. Mẹ là hạnh phúc, hạnh phúc toàn mãn cao sang, khắp nơi nơi kính mừng Mẹ rất hiển vinh.