NÉN HƯƠNG LÒNG
Viết Chung


1. Từng ơ nén hương thơm bé mọn, quyện theo tiếng hát tâm tình, trọn niềm tin yêu thành kính. Xin cùng lễ dâng bánh rượu thơm, thiết tha kết hiệp thông phần, Chúa ơi xin Ngài xót thương tình con.

ĐK. Nén hương, nén hương lòng kính dâng, thiết tha tỏa khói hương, mơ ước với cậy trông. Đoàn con xin kính dâng, nguyện xin Cha đoái thương, nhận cho của lễ bao chân thành.

2. Từng ơ trái tim đang rung động, dệt nên tiếng hát muôn trùng, nhịp nhàng dư âm cuộc sống. Xin cùng núi sông khắp ngàn phương, đó đây muôn loài xa gần, kết liên trong của lễ dâng thủy chung.