TỪ RẤT XA KHƠI
Tác giả: Đỗ Vy Hạ

1. Từ rất xa khơi Người đã gọi tôi đi giữa lòng đời rao truyền tin mới. Từ rất xa khơi Người đã chọn tôi đi vào thế giới rắc gieo tình Người

ÐK: Xin cho đôi chân tôi miệt mài, để từ nay bước đi hoài ngọt lời rao tin mới. Tôi xin đôi tay giang vời vợi để tình thương lan khắp nơi, và vòng tay ôm trùng khơi.

2. Từ rất xa khơi Người muốn đời tôi như đuốc rạng ngời soi miền tăm tối. Từ rất xa khơi Người đã đặt tôi như loài muối đất ướp thêm mặn đời.

3. Từ rất xa khơi Người đã chọn tôi trong những bạn bè nơi lòng dương thế. Và đỡ nâng tôi Người biến luyện nên như hạt giống tốt gieo trên mọi miền