NGẠT NGÀO KHÓI HƯƠNG
Viết Chung


ĐK. Ngạt ngào (ơ) khói hương, dạt dào (ơ) mến thương. Dâng lên Cha bánh thơm với rượu nồng, là bao lao công, bao hy vọng, dãi dầu mưa nắng trên nương trên đồng. Lòng thành (ơ) tiến dâng, tình con (ơ) thủy chung. Tri ân Cha phúc ân tuôn đầy tràn. Là trong Giê-su, Cha vui nhận, một tình son sắt thiết tha yêu trọn niềm.

1. Dâng lên cảm tạ biết ơn, dâng lên tình yêu sắt son. Tháng năm trung trinh một niềm, ý Cha con luôn kiếm tìm.

2. Dâng lên phiền muộn sướng vui, hôm nay ngày qua tương lai. Ước mong con nên lời ca, tán dương ân tình hải hà.