MÙA XUÂN TRONG CHÚA
Lm. Nguyễn Duy


1/ Chúa ơi mùa xuân đã đến, mùa xuân tưng bừng tươi thắm. Khấn xin Ngài ban ơn phúc một năm sống trong bình an. Con dâng Ngài mùa xuân mới này, cúi xin Ngài nhận cho, xin Cha hiền đổ muôn ơn lành xuống thế nhân an hòa

2/ Chúa ơi ngày nay con đến quỳ dâng Chúa một năm mới, khấn xin Ngài ban ơn phúc đoàn con sống trong bình an, con dâng Ngài trọn cả xác hồn những quãng đời về sau, xin Cha hiền đổ muôn ơn lành xuống chúng con an bình

3/ Những khi hồn con trong trắng là khi con ở bên Chúa, Chúa ơi lòng con khao khát được vui sống trong tình Cha, chính Chúa là mùa xuân bất diệt chính Chúa là tình yêu, cho con được hợp nhất với Ngài sống phó dâng nơi Ngài