CỦA LỄ YÊU THƯƠNG
Lm. Nguyễn Duy


1. Yêu thương là tấm bánh, là ly rượu nên của lễ dâng. Xin cho yêu thương này luôn liên kết tình thủy chung.

ĐK. Nguyện xin Cha đoái thương tình yêu con hiến dâng. Xin trọn đời yêu thương, xin trọn đời bao dung trong cuộc tình kiên trung thơm lừng. Xin dâng Cha đây tấm lòng của mẹ cha yêu con muôn trùng. Nguyện xin Cha đoái thương tình yêu con hiến dâng.

2. Xin dâng tình yêu con, xin Chúa thương dệt vuông tròn. Xin cho hai tâm hồn xây hạnh phúc một mùa xuân.

3. Xin cho đời trăm năm luôn sáng tươi như vầng trăng rằm. Xin cho duyên vợ chồng luôn chan chứa tựa biển đông.