DÂNG LÊN CHÚA
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Dâng lên Chúa cuộc đời hy sinh với tình yêu son sắt trong niềm tin. Dâng lên Chúa muôn lời tri ân vì tình Chúa yêu con vô ngần.

1. Một lần hiến dâng cho muôn lần là hạnh phúc xóa tan đau buồn. Này lòng con nguyện xin tiến dâng được tận hiến trọn cả xác thân.

2. Một điều ước thay cho muôn điều là được sống cho đi sớm chiều. Và lời kinh dệt bao mến yêu từ lòng con tràn như suối reo.

3. Này của lễ con dâng lên Ngài là một chút bánh thơm rượu nồng. Ngài dủ thương nhận cho lễ dâng mà rộng tay mở nguồn thánh ân.