DIỄM TÌNH CA 3
Tác giả: Lm Thành Tâm

ÐK: Chiều hôm nao tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước Ðấng Tối Cao, hứa yêu nhau, trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui, mãi mãi bên nhau, khấn xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao.

1. Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người anh em yêu, người em anh mến, Mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau, dù bao gian khó, có Mẹ đừng lo

2. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời. Lời thề hôm xưa, cùng người yêu dấu, tình thương tha thứ. Hay khi nao hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời. Lời ca tri ân, nhờ Mẹ thương đến, chở che đời con