XIN CHO TÔI
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Xin cho tôi được mến yêu Ngài, và xin cho tôi được bước theo Ngài, dù tình tôi chóng tan như làn khói, bàn chân tôi bé nhỏ như lá non trên cành. Xin cho tôi được mến yêu Ngài, và luôn trung kiên tìm dấu chân Ngài, nhờ tình yêu đỡ nâng tôi đêm ngày, và niềm vui Chúa ban sẽ luôn dâng đầy.

1. Chúa cho tôi kiếp sống con người một đời và lòng tôi đêm ngày băn khoăn thao thức. Tìm về đâu khi đời tôi chưa biết Ngài, khi đời tôi chưa có Ngài, để được yên vui kiếp người.

2. Chúa đưa tôi qua những nẻo đường trần gian Ngài để tôi đi tìm cho tôi lẽ sống. Và lòng tôi đâu hoài mong chi giữa đời, tôi chỉ xin theo bước Ngài, gieo niềm tin nơi nước Trời.

3. Biết bao chiều tôi ngắm mây trời nhẹ bay và thầm mong tôi được như mây theo gió, để đời tôi theo Ngài đi khắp đó đây, sống đời yêu thương mỗi ngày, cho tình anh em dâng đầy