CAO VỜI KHÔN VÍ
Hùng Lân


ÐK: Cao vời khôn ví, tình yêu của Chúa cao vời khôn ví, tình yêu của Người, con lấy gì, Chúa ơi, đền đáp cho cân, Chúa ơi, con lấy gì đền đáp cho cân là đền đáp cho cân.

1. Thương con thủa rất xa vời (là vời), từ khi chưa chưa có (í-a) mặt trời, trăng, mặt trăng. Khi chưa tạo tác (í-a) gian trần, người luôn ấp ủ (í-a) một niềm, một niềm son sắt son.

2. Dâng lên Chúa đóa hoa lòng (là lòng) tỏa hương thơm ngát (í-a) đượm nồng, đượm nồng yêu, tình yêu. Tim con chỉ ước (í-a) một điều: được trong thánh điện (í-a) sớm chiều tin mến tin.

3. Thương con Chúa đã đoái nhìn (là nhìn), ngày đêm ban xuống (í-a) muôn nghìn, muôn nghìn ân, hồng ân. Thương con tựa núi (í-a) trên ngàn, chọn con nên bạn (í-a) chung phần là phần thân hiến thân.