ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
F. Gruber - Hùng Lân1. Đêm Thánh vô cùng! Giây phút tưng bừng! Đất với trời xe chữ đồng. Đêm nay Chúa Con Thần Thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm của chi đền?

2. Ôi Chúa Thiên Đàng cam nếm cơ hàn. Dưới thế trần không ai bằng. Ôi Thiên Chúa thương người đến quên mình. Bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành. Ai ham sống trong lạc thú. Nhớ rằng Chúa đang đền bù.

3. Tinh tú trên trời, sông núi trên đời, với Thánh Thần mau kết lời. Cao rao hóa công đã khéo an bài. Sai con hiến thân mong cứu nhân loại. Hang chiên, máng rơm tạm trú. Bốn bề gió sương mịt mù.