GIÊSU LÂN TUẤT
Hùng Lân


1. Lạy Chúa Giê-su vô cùng lân tuất, vì công Chúa xưa đã lập trên đất. Xin dủ thương đưa về nơi nghỉ an ngàn thu những ai còn giam cầm trong ngục tốu sầu u. Ngày đêm than khóc mong về quê hạnh phúc hiển vinh. Ăn năn hối hận xin Chúa giập ngọn lửa công bằng. Dù không xứng đáng, nhưng vì danh Đức Nữ Đồng Trinh. Chúng tôi dám xin cho các hồn lên chốn vinh quang.

2. Giòng máu Giê-su trong sạch tinh khiết, đổ mưa xuống cho những hồn rên xiết. Trong phút giây rửa sạch hết vết nhơ tội khiên, phá tan mọi xích xiềng, cho hồn lãnh triều thiên. Nguồn thiêng sự rỗi xin dẹp xa những nỗi khổ đau. Gây vui cõi lòng giải phóng và cứu vớt dân Người. Kìa quân gian ác đang rằng: Này Chúa nó ở đâu? Xin vì Danh Người, tha thứ và cứu chữa chúng tôi.