LỜI KINH DÂNG CHA
Lm. Từ Duyên


1. Đây lời kinh dâng Cha, đây lời kinh yêu thương, chất ngất trong niềm tin, rộn ràng trong thương mến. Bao lời kinh dâng Cha, khi là bao yêu thương, khi là bao đắng cay, trọn đời vẫn dâng lên Ngài.

ĐK. Đây kinh dâng lên Ngài: Lời kinh con sám hối. Đây kinh dâng lên Ngài: Lời kinh tạ ơn. Đây kinh dâng lên Ngài, còn ươm bao thương mến. Đây kinh dâng lên Ngài: Lời kinh tri ân.

2. Như trầm hương bay lên, ngút ngàn nơi cao xanh, bát ngát dâng triền miên, dạt dào trong hương mới. Cho lời kinh con đây cũng tựa như hương thơm, ngút ngàn dâng tiến Cha, đậm đà khói hương ân tình.

3. Cho lời kinh yêu thưong tỏa rộng trong muôn phương, đắm đuối ân tình Cha, ngọt ngào trong muôn lối. Xin Ngài thương ban ơn, cho đời con hôm nay, sáng ngời kinh mến thương, hòa niềm vui cho muôn người.