CÚI ĐẦU ĂN NĂN
Lm. Từ Duyên


1. Cúi đầu cho một lần sám hối, cúi đầu cho nước mắt tuôn rơi cho máu thắm bừng lên cho trái tim mở rộng hiểu tình Cha thương con. Cúi đầu bên hình hài tượng Chúa, cúi đầu cho bớt nỗi thương đau cho ước muốn tình yêu được trở nên dạt dào trong tình Chúa cao siêu.

ĐK. Lạy Chúa trước thiên nhan Ngài mà đời con đây những lầm lỗi. Chúa ơi! Con cúi đầu ăn năn.

2. Cúi đầu cho buồn phiền tan vỡ, cúi đầu cho thắm ướt đôi môi cho ánh mắt bừng lên đầy ắp ân tình Ngài từ ngày con sình ra. Cúi đầu xin một lần thương mến, cúi đầu cho thắp sáng tin yêu cho trái chín tình yêu được trở nên ngọt ngào trong tình Chúa vô biên