HÃY DỌN ĐƯỜNG CHÚA
Lm. Từ Duyên


ĐK. Lời ai vang vang trên khắp cánh đồng, lời ai vang vang trong cõi sa mạc: Mau dọn đường Chúa đi! Mau dọn đường Chúa đi! Đồi núi cao hãy san cho bằng muôn thung lũng hãy lấp cho đầy, đường quanh co uốn cho ngay hàng.

1. Nầy tin vui đang đến cho dân Người: Một Thơ Nhi mai sau nên chứng nhân, là Đấng cầm duốc sáng soi đường đưa ta trên đường về với Cha.

2. Bằng sám hối ta hãy lo dọn đường, bằng ăn năn ta xin Chúa xót thương, để Chúa Người sẽ đến cứu ta, cho ta nối lại tình nghĩa xưa.

3. Đừng ghen ghét chía rẽ hay căm thù, đừng điêu ngoa nhưng luôn sống chân thành, vì Chúa hằng mong ước yêu thương mong sao muôn người vào nước Cha