TÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN
Hùng Lân


1. Tôi không còn cô đơn buồn khô héo bên giòng đời. Tôi không còn cô đơn mặc cho năm tháng trôi xuôi. Tôi không còn cô đơn dù rằng bờ vai vất vả. Chuyện lòng ngổn ngang mấy ngả, lênh đênh tìm một mái nhà. Tôi đã gặp niềm vui từ khi lắng nghe Lời Người. Tôi đã gặp niềm vui bừng lên trong đáy tim tôi. Tôi đã gặp niềm vui từ ngày tình yêu sáng tỏ, mở rộng hồn tôi bé nhỏ, dắt tôi đến miền tôi mơ.

ĐK. Chúa đã dạy tôi (Chúa đã dạy tôi) yêu Chúa yêu người (yêu Chúa yêu người). Chúa đã dạy tôi yêu người như chính thân tôi. Tình yêu chân chính (thiệt hơn không tính), vì nghĩa quên mình (nghĩa trọng lợi khinh). Còn gì cao quý bằng tình yêu biết hy sinh (nỗi vui thiên đình). Chúa đã dạy tôi (Chúa đã dạy tôi) nhân ái công bình (nhân ái công bình). Manh áo hạt cơm vui buồn chia sớt cho nhau. Nhìn nhau không nói (tình không biên giới), mà ý khôn vơi (biết bao là vui), còn đâu buồn cô đơn nữa người ơi (bao là vui).

2. Tôi yêu người anh em cùng tôi sống chung hằng ngày. Tôi yêu người chưa quen từ phương nao đến nơi đây. Không quên lời dạy xưa: Mọi người la con Chúa cả, thì dù ngược xuôi tất tả, nhưng sum họp một mái nhà. Tôi yêu người nông dân làm bông lúa lên vàng trời. Tôi yêu người công nhân làm cho nếp sống thêm tươi. Noi gương Người khi xưa làm thợ mà vui vất vả, một người hòa chung tất cả, nghĩa anh em cùng một Cha.