MẸ NGÀN HOA
Sơn Ca


1. Mẹ ơi con đến dâng tiến bó hoa thắm nồng mùi hương tỏa vương, quyến với muôn lời hát mừng. Mừng Mẹ hoa thắm ngát thơm tỏa hương trinh. Sắc đẹp diệu huyền gấp ngàn đóa hoa xinh.

ĐK. Đây hoa chúng con cùng dâng lên Mẹ lành. Bông hoa ngát hương trăm màu sắc tươi xinh. Mẹ ơi đoái nhận lòng thành kính. Hoa kia dẫu xinh, và hương có đậm đà, nhưng đem sánh với Mẹ còn kém thua xa, vì đây Mẹ là Mẹ ngàn hoa.

2. Ngàn hoa chen lá tô thắm ngai vàng Nữ Trinh. Mẹ đẹp ngàn hoa ánh nét tươi xinh mỹ miều. Lời ca tiếng hát vút lên độ cao siêu. Đức Mẹ tươi cười cúi nhìn những con yêu.