THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lm. Hoài Đức


1. Giê-su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.

ĐK. Thánh Tâm Giê-su từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giê-su là Vua đất Việt muôn đời.

2. Giêu-su! Chúng con tới đây sấp mình. Uy quyền năm tháng che chở Hội Thánh. Đoàn con công giáo luôn vui sống đời hy sinh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.

3. Giê-su! Chúng con tới đây sấp mình. Ước nguyện Nam Bắc chung lòng thành kính. Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.