KÍNH DÂNG BA NGÔI
Lm. Tri Văn Vinh


1. Ba Ngôi con kính dâng lên Ngài ngày tươi khi ánh mai rạng soi. Câu kinh con hát ca dâng Ngài, ước nguyện được Chúa yêu suốt đời.

ĐK. Xin dâng lòng mến chan hòa, xin dâng hồn xác tâm tư. Vang lên câu hát cung đàn, suốt đời ca chúc Danh Ngài.

2. Ba Ngôi con kính dâng lên Ngài rượu nho và bánh thơm hiệp dâng. Dâng lên Thịt Máu Chúa Chiên Con, gánh tội đền thay lỗi gian trần.

3. Ba Ngôi con kính dâng lên Ngài niềm vui cùng với muôn sầu đau. Hy sinh và khó khăn trong đời, kết hiệp cùng hy lễ bàn thờ.

PDF