CON KHÔNG NGỠ RẰNG
Lm. Trọng Khẩn


1. Con không ngỡ rằng Ngài đến đêm nay trong bàn tay của người mẹ trần gian. Ngài là Giê-su, Con Chúa Trời hằng sống. Đấng đã có từ trước muôn đời, Đấng tác tạo nên muôn loài sao nỡ đành sinh ra trong khó nghèo.

ĐK. Giê-su ơi, ai ngỡ đâu trong máng cỏ này, trên đôi tay Ma-ri-a, Ngài đã giáng sinh. Giê-su ơi, ai ngỡ đâu giữa đêm lạnh lùng, ôi đêm đông Con Thiên Chúa hóa thân làm người.

2. Con không ngỡ rằng Ngài đến hôm nay khi lòng con hững hờ vì đam mê. Ngài là Giê-su nên vẫn yêu trần thế. Dẫu có lúc trần thế phản bội Chúa vẫn nhìn theo mỉm cười. Ơn cứu độ cho con như suối nguồn.