NHỚ NGÀY NĂM XƯA
Hùng Lân


ĐK. Nhớ ngày năm xưa (Tôi nhớ năm xưa) trong bữa tiệc ly (trong bữa tiệc ly) một giọt nước lã pha với rượu đào: bí tích huyền vi (bí tích huyền vi). Nhớ ngày năm xưa (còn nhớ năm xưa) Máu Thánh Chúa Trời (Máu Thánh Chúa Trời) thành một lương thiêng nuôi sống nhân loại mọi đời (mọi đời mọi nơi). Cũng ngày năm xưa (ngày ấy năm xưa) hạnh phúc trần gian (hạnh phúc trần gian) A-dong lỗi xưa ai hay chuốc sạch như sương mờ tan (như ánh trăng tàn) Ai suy thấu cùng (nào ai suy thấu) cao siêu quá chừng (nào ai suy thấu) đất trời từ nay kết liên trong niềm yêu thương.

TK. Ôi Bí tích thần linh Con Chúa Trời yêu thế nhân. Hôm nay cõi lòng tôi có ngọn lửa mến khôn cầm. Từ mùa xuân năm ấy nhân loại được phúc Thiên đàng, và từ ngày tiệc ly tan tác sức mạnh Sa-tan. Tôi còn như nghe thấy tiếng Người tha thiết nguyện cầu, tôi còn như nghe thấy nỗi lòng của Đấng Tối cao. Tôi thành tâm yêu mến Chúa Trời đã hiến thân Người, tôi từ nay cương quyết trung thành cùng Chúa không ngơi.