TÌNH CA BÊN MÁNG CỎ
Lm. Trọng Khẩn


1. Bài tình ca tôi viết bên máng cỏ, dâng Hài Nhi Giê-su nhỏ bé. Khi mùa đông No-en lại tới, trong lòng tôi vui như mở hội. Bài tình ca tôi viết bên máng cỏ, dâng Hài Nhi Giê-su bé nhỏ, khi đời tôi như đang lạc lõng, giữa trần gian kiếp sống lầm than.

ĐK. Đây bài tình ca của kiếp sống con người, đây bài tình ca mang thân phận nổi trôi. Đây bài tình ca của con viết dâng Ngài, bằng cả tấm lòng và lẽ sống trong đời.

2. Bài tình ca tôi viết bên máng cỏ, dâng Hài Nhi Giê-su dòng máu. Đây mùa đông thiên niên kỷ mới, nhân loại ơi Giê-su đến rồi. Bài tình ca tôi viết bên nỗi đời, dâng Hài Nhi Giê-su mỗi người, xin Ngài thương ban ơn đổi mới, thân tội lỗi thế đấy Ngài ơi.

3. Bài tình ca tôi viết bên máng cỏ, dâng Hài Nhi Giê-su tình thơ, những ngày qua đam mê trần thế, quên mùa đông No-en đã về. Bài tình ca tôi viết bên máng cỏ, cho những ai đi xa vắng nhà, xa người thân yêu xa mẹ cha, nhưng vẫn yên vui trong tình Chúa.