HÃY ĐỔ SƯƠNG MAI
Sr. Tầm Hương
CA NHẬP LỄ CHÚA NHẬT lV MÙA VỌNG

ĐK: Trời cao ơi hãy đổ sương mai. Mây ơi mưa Đấng công Chính cho đời. Đất khơi nguồn ơn cứu độ.

1. Đấng nắm quyền thống trị sẽ từ Si-on ngự đến. Tôn danh Người là Thiên Chúa ở cùng ta, Thiên Chúa ở cùng ta.

2.Cứ vững lòng trông cậy Chúa chẳng khi quên lời hứa: Uy danh của Người in dấu trên cột mây, dẫn lối ta về đây.

3.Thắp sáng niềm hy vọng đón chờ Ngôi Hai ngự đến: Sương Mai từ trời nhỏ xuống tâm hồn ta: cây đức tin nở hoa.
PDF